Kolaborace

IT řešení mohou být silným zdrojem konkurenční výhody v oblasti týmové práce. Důvodem, proč tomu tak je, je náš stále se zrychlující rytmus života, vzdálenosti a bariéry mezi lidmi, kteří nemohou pracovat bok po boku, i rozsah a rozmanitost změn, které nás obklopují a přicházejí nečekaně a z různých směrů.

Firmy a instituce často řeší nenadálé situace, pro které není předem definovaný tým ani scénář, které probíhají velmi rychle a není v silách ani pravomoci jednotlivce je samostatně uchopit a vyřešit. Pro takové situace je nezbytný „kolektivní mozek“, více uší či očí, okamžitá dostupnost a možnost z různých lokalit společně nahlížet na stejné informace a jejich souvislosti.

Současné technologie umožňují společnostem, aby jejich týmy mohly spolupracovat velmi efektivními způsoby, formou tzv. extrémní kolaborace.

V čem spočívá extrémní kolaborace?

 • Možnost vést nepřetržitou diskusi (24x7).
 • Dát přístup k danému problému všem, kteří v tu chvíli mohou mít v hlavě jeho řešení.
 • Porozumět tomu, kde v týmu leží klíčové znalosti.
 • Možnost okamžité reakce ve chvíli, kdy vznikne potřeba.
 • Spolupracovat bez bariér.

Všechny tyto potřeby lze vyřešit s pomocí vhodně nakonfigurovaného kolaborativního prostředí a pomocí správné firemní kultury.

Jsme připraveni pomoci vám

 • zorientovat se v potřebách kolaborace
 • vytvořit koncept technologického prostředí kolaborace
 • nastavit kolaborativní prostředí v aplikaci MS SharePoint
 • zajistit mobilní přístup
 • vyladit spolupráci MS SharePoint s dalšími prostředky komunikace
 • nastartovat dlouhodobý program postupného rozvoje firemní kultury kolaborace
 • hledat a nacházet modely uplatnění „extrémní kolaborace“ v procesu vytváření konkurenční výhody

Interní sociální sítě

Technologickým prostředím, které může významně podpořit kolaborační procesy, jsou tzv. interní sociální sítě.

Interní sociální sítě nabízejí:

 • Přirozené možnosti sdílení profesionálních profilů a v nich začleněných zkušeností
 • Společná diskusní fóra více či méně otevřených komunit
 • Jednoduchou online komunikaci mezi jednotlivci i skupinami
 • Sdílená úložiště ve stylu „wikipedie“
 • Sdílení dokumentů a spolupráce při jejich vytváření
 • Možnosti svobodného a pružného vytváření nových komunit
 • Možnosti společného plánování (kalendáře)
 • Možnosti mobilní participace a dostupnosti výše zmíněných nástrojů

Obraťte se na nás, naši zkušení konzultanti vám pomohou navrhnout a vytvořit co nejvhodnější prostředí formou postupného etapového rozvoje, který zajistí nenásilný převod komunikačních a kolaboračních aktivit ze stávajících často neefektivních prostředí.

 
 
 
 
 
Kolaborace