OpenText ECM

Produkty OpenText poskytují kompletní funkcionalitu pro řízení a zabezpečení firemního obsahu. Nabízejí nástroje pro integraci lidí, procesů a na ně vázaných dokumentů, které pomáhají společnostem zvýšit produktivitu, zajistit prokazatelnost specifických dokladů po dobu desítek let a celkově snížit náklady na ukládání dat (TCO).

Každá společnost vytváří a přijímá obrovské množství informací, které je třeba řídit, efektivně využívat a vyhodnocovat, ale zároveň je i bezpečně a dlouhodobě uchovávat. Jde o informace jak strukturované, pocházející z databázových systémů, tak i nestrukturované ve formě různých typů dokumentů, formulářů, e-mailů ad., které tvoří až 80% firemních informací.

Pro celofiremní správu, organizaci a sdílení informací, zejména řešení správy smluv, faktur a dalších firemních dokumentů nejčastěji využíváme produkt OpenText Content Lifecycle Management (CLM).

OpenText CLM dokáže integrovat veškerý firemní obsah napříč aplikacemi do zabezpečené a centrálně spravované knihovny s řízeným přístupem, snadnou dostupností informací a zajištěním dlouhodobé archivace v souladu s legislativou a firemními předpisy. Obsahuje nástroje pro digitalizaci a vytěžování dat, vytváření a správu dokumentů v celém jejich životním cyklu (Document Management - DMS) a funkcionalitu workflow pro automatizaci a zjednodušení schvalovacích procesů.

Pomocí OpenText CLM nejčastěji řešíme:

  • vytváření, připomínkování a schvalování smluv
  • zpracování a schvalování dodavatelských faktur
  • evidenci a distribuci došlé korespondence
  • správu došlých a odeslaných datových zpráv (datové schránky)
  • správu směrnic a ISO dokumentace
  • správu dodacích listů

Pro komplexní správu nestrukturovaného obsahu v systému SAP využíváme jeden ze světově nejrozšířenějších ECM produktů SAP Extended ECM by OpenText, plně integrovaný do SAP prostředí, který kromě řešení SAP dokumentů spojuje také transakční údaje s externím nestrukturovaným obsahem.

Vedle výše uvedených vlajkových ECM produktů OpenText se specializujeme i na další produkty a řešení z řady OpenText Enterprise Information Management.

Mezi hlavními jsou to:

SAP Document Access by OpenText – systém umožňující elektronickou archivaci a intuitivní zobrazení dokumentů a dat v systému SAP z hlediska firemních procesů. 

OpenText CLM for SharePoint – řízení a zabezpečení veškerého obsahu vytvořeného v aplikacích MS SharePoint.

OpenText Employee File Management – bezpapírová personalistika v systému SAP

OpenText Customer Communication Management – efektivní navrhování, vytváření a automatická hromadná distribuce obchodní komunikace, a to jak v papírové podobě, tak především i v moderních elektronických formátech.

OpenText Business Process Management – komplexní řešení pro BPM od analýzy procesů, přes simulaci a optimalizaci až k automatizaci procesů, case management, sofistikované reportování až po analytiku.

Dále jsou to moderní aplikace pro sdílení informací a dokumentů přes mobilní zařízení - OpenText Everywhere, Wave, sociální vnitrofiremní komunikaci a správu informací - OpenText Social Media, Pulse či aplikace pro jednoduché a bezpečné sdílení dokumentů a souborů ve firmě i mimo ni - OpenText Tempo.

 
 
 
 
 
OpenText ECM