Optimalizace procesů a workflow

Nabízíme vám odbornou pomoc při analýze a mapování procesů ve vaší společnosti. Doporučíme vám vhodné workflow či komplexní Business Process Management systémy pro elektronickou podporu a automatizaci procesů, s cílem zvýšit jejich efektivitu, zlepšit organizaci práce, snížit náklady na firemní zdroje a dosáhnout lepších výsledků.

Řízení společností je čím dál více založeno na procesech, které pracují s daty uloženými v celé řadě systémů, a na efektivním zapojení lidí do těchto procesů. Pro úspěch společnosti je nezbytné procesy efektivně nastavit, sledovat a umožnit vedoucím pracovníkům se na základě získaných informací správně a rychle rozhodovat.

Poskytujeme řešení pro plnou automatizaci vytváření, zpracování, připomínkování, schvalování a oběh dokumentů ve společnosti. K nastavení procesů především využíváme workflow systémy společností OpenText a Nintex, jejichž hlavním přínosem je snadný a rychlý návrh procesu, jeho podpora a elektronizace. Výsledkem je jednoduchá a rychlá práce s dokumenty.

Workflow můžete využít například pro tyto oblasti:

Jsme připraveni řešit Vaše specifické požadavky a vyvinout workflow na míru vašim potřebám. Využitím špičkových technologií a našeho týmu programátorů jsme schopni nabídnout specializovaná zákaznická řešení.

Našim zákazníkům poskytujeme i komplexní řešení pro Business Process Management od analýzy procesů, přes simulaci a optimalizaci až k automatizaci procesů, case management, sofistikované reportování až po analytiku postavené na produktu OpenText BPM. Pokud byste se rádi dozvěděli více, kontaktujte nás.

Mezi hlavní přínosy našich řešení patří:

  • Sjednocení procesů ve společnosti
  • Zjednodušení, zrychlení a zprůhlednění schvalovacích procesů
  • Okamžitý přenos dokumentů mezi pracovníky i více lokalitami
  • Možnost rychle a flexibilně reagovat na okamžitou situaci či trendy
  • Rychlejší a kvalitnější odezvy na úkoly stanovené pracovníkům (eliminace časových prodlev)
  • Rychlá návratnost investicEfektivní řešení pro elektronické formuláře

Firemní procesy často využívají různé typy formulářů a žádanek, které zaměstnanci či obchodní partneři vyplňují a které se dále zpracovávají. Obvykle projdou schválením a poté se na jejich základě provádějí další činnosti.

Nabízíme vám komplexní řešení TreeINFO Framework for SharePoint pro elektronické formuláře a workflow od jejich definice a vytváření, přes zpracování, vyplňování až k samotnému schvalování, které lze využít například pro smlouvy, dohody, žádosti, žádanky, podání, datové schránky, dodací listy, směrnice apod.

 
 
 
 
 
Optimalizace procesů a workflow