Digitalizace a vytěžování dat

Komplexní řešení pro digitalizaci dokumentů a vytěžování dat

Poskytneme vám řešení pro skenování dokumentů včetně nástrojů na rozpoznání čárového kódu a vylepšení obrazu, elektronickou konverzi a archivaci dokumentů, práci s elektronickým podpisem a časovým razítkem, indexaci a vytěžení dat ze strukturovaných i nestrukturovaných dokumentů.

Zpracování dokumentů zajišťujeme zřízením skenovacího pracoviště přímo ve vaší společnosti nebo formou outsourcingu v našem digitalizačním centru.
Dodáváme technologie světových výrobců ABBYY, OpenText či Kofax i výkonné dokumentové skenery.

Hlavní přínosy řešení pro digitalizaci a vytěžování:

 • Jednoznačná evidence dokumentů a zamezení jejich ztráty
 • Rychlé pořízení dat z dokumentů a snížení chybovosti
 • Výrazná úspora času a práce s formuláři
 • Snížení nákladů na archivaci papírových dokumentů

V oblasti digitalizace a vytěžování se specializujeme na:

 • Analýzu potřeb skenování a dalšího zpracování dokumentů
 • Dodávku profesionálních skenerů a skenovacích programů
 • Nasazení řešení skenování na základě potřeb zákazníka
 • Opatření dokumentů elektronickým podpisem a zajištění optické archivace
 • Vytěžování strukturovaných i nestrukturovaných papírových dokumentů (OCR, ICR, OMR, rozpoznání čárových kódů a patch kódů)
 • Automatizaci procesu zpracování papírových formulářů (eliminace manuálního přepisování údajů)
 • Předání naskenovaných a vytěžených dat do libovolných systémů třetích stran (ERP, ekonomických systémů, CRM apod.)


Digitalizace a vytěžování dokumentů formou outsourcingu

Pokud si nechcete pořizovat skenovací zařízení, zdigitalizujeme vám papírové dokumenty ve vaší společnosti nebo v našem Centru sdílených služeb. Vyřešíme vám zpracování dokumentů od naskenování až po přenos potřebných dat do vašich informačních systémů formou flexibilního outsourcingu. Více o možnostech outsourcingu.

Přínosy outsourcingu:

 • Minimalizace rizika ztráty originálního dokumentu
 • Rychlejší distribuce dokumentu k uživateli okamžitým předáním přes workflow (elektronický oběh)
 • Jednoznačná identifikace dokumentu ihned po vstupu do firmy

Obraťte se na naše specialisty, pomohou vám navrhnout a nasadit nejefektivnější řešení.

 
 
 
 
 
Digitalizace a vytěžování dat