OpenText ECM

Produkty OpenText poskytují kompletní funkcionalitu pro řízení a zabezpečení firemního obsahu. Nabízejí nástroje pro integraci lidí, procesů a na ně vázaných dokumentů, které pomáhají společnostem zvýšit produktivitu, zajistit prokazatelnost specifických dokladů po dobu desítek let a celkově snížit náklady na ukládání dat (TCO).

Každá společnost vytváří a přijímá obrovské množství informací, které je třeba řídit, efektivně využívat a vyhodnocovat, ale zároveň je i bezpečně a dlouhodobě uchovávat. Jde o informace jak strukturované, pocházející z databázových systémů nebo formulářů, tak i polostrukturované, jako jsou například faktury, a nestrukturované, třeba ve formě smluv nebo e-mailů.

Celofiremní správa obsahu a sdílení informací (ECM)

 • OpenText Content Suite
 • Řešení integruje veškerý firemní obsah napříč aplikacemi do zabezpečené a centrálně spravované knihovny s řízeným přístupem, snadnou dostupností a zajištěním dlouhodobé archivace v souladu s legislativou a firemními předpisy. Obsahuje nástroje pro digitalizaci a vytěžování dat, vytváření a správu dokumentů v celém jejich životním cyklu (Document Management System - DMS) a funkcionalitu workflow pro automatizaci a zjednodušení schvalovacích procesů.

  Pomocí OpenText Content Suite zákazníci nejčastěji řeší:

  • vytváření, připomínkování a schvalování smluv
  • zpracování a schvalování dodavatelských faktur
  • evidenci a distribuci došlé korespondence
  • správu došlých a odeslaných datových zpráv (datové schránky)
  • správu směrnic a ISO dokumentace
  • správu dodacích listů

Business Process Management

 • OpenText AppWorks Platform (dříve OpenText Process Suite)
 • Komplexní řešení pro Business Process Management od analýzy procesů, přes simulaci, optimalizaci a automatizaci procesů až po case management, sofistikované reportování a analytiku. Process Suite spojuje procesy s informacemi a zpřístupňuje je na jakémkoli zařízení, integruje různé aplikační systémy a umožňuje spolupráci zainteresovaných zaměstnanců s plnou automatizací všech kroků.

Správa firemních dokumentů a informací v systému SAP

 • SAP Extended ECM by OpenText
 • Jedno ze světově nejrozšířenějších ECM řešení pro správu nestrukturovaného obsahu v systému SAP. Zajistí komplexní správu veškerých firemních dokumentů a informací, jejich provázání s transakčními daty v systému SAP a zpřístupnění všem uživatelům, ať už používají systém SAP či nikoliv. Součástí je i bezpečné elektronické úložiště celofiremního obsahu, včetně dokumentů a dat z modulů SAP.

 • SAP Document Access by OpenText
 • Systém umožňující elektronickou archivaci a intuitivní zobrazení dokumentů a dat v systému SAP z hlediska firemních procesů.

 • OpenText Extended ECM for Microsoft SharePoint
 • Řešení efektivní podpory spolupráce a součinnosti mezi interními i externími týmy uživatelů, kteří současně pracují se systémy SAP a Microsoft SharePoint.

 • OpenText Employee File Management
 • Řešení bezpapírové personalistiky v systému SAP, které nahrazuje nutnost uchovávat informace o zaměstnancích v papírovém archivu.

 • OpenText Vendor Invoice Management for SAP Solutions
 • Řešení pro automatické zpracování faktur v systému SAP, které výrazně zjednodušuje a zrychluje proces účtování faktur. Optimalizuje a usnadňuje proces tvorby, správy, monitorování a směrování nákupních objednávek a faktur pro pracovníky účtárny a dodavatele.

Komplexní řízení nákupních procesů

 • OpenText RFx Center
 • Řešení zabezpečí správu, transparentnost a kontrolu výběrových řízení v souladu s firemními pravidly a nařízeními. Součástí je efektivní a účinné hodnocení dodavatelů, podpora vedení poptávkových a cenových jednání, evidence veškerých podkladů a vyhodnocení výběrových řízení.

 • OpenText Contract Center
 • Řešení pro zpracování všech typů smluv a řízení jejich životního cyklu poskytující reporting a úplný přehled o rozpracovaných i uzavřených smlouvách za určité období. Výsledkem je jednotný vzhled firemních dokumentů, eliminace rizika chybovosti při tvorbě obsahu, využití moderních trendů v obchodním styku a zajištění skartace a archivace v souladu s legislativou a interními předpisy.

Správa a hromadná distribuce obchodní dokumentace

 • OpenText Customer Communication Management
 • Řešení pro efektivní návrh, tvorbu a automatickou hromadnou distribuci obchodní komunikace, a to jak v papírové podobě, tak především i v moderních elektronických formátech.

 
 
 
 
 
OpenText ECM