SAP Extended ECM by OpenText

Používáte ve vaší společnosti systém SAP a hledáte způsob, jak umožnit uživatelům pohodlně a efektivně pracovat ve dvou dosud oddělených světech ERP a ECM bez zbytečného přepínaní aplikací? Máme pro vás řešení.

Přidaná hodnota

Nabízíme vám produkt SAP Extended ECM by OpenText, který vznikl ve spolupráci společností SAP a OpenText a který jednoduchým a efektivním způsobem propojuje “svět SAP” se “světem správy dokumentů a firemního obsahu, tedy ECM”. SAP Extended ECM by OpenText je v současnosti světově nejrozšířenějším produktem pro komplexní správu nestrukturovaného obsahu v systému SAP.

SAP Extended ECM by OpenText je plně integrovaný do prostředí SAP, kde zabezpečuje komplexní správu veškerých firemních dokumentů a informací, jejich provázání s transakčními daty v systému SAP a zpřístupňuje je všem uživatelům, ať už používají systém SAP či nikoliv.

Pro bližší informace o tomto produktu, zejména o jeho využití v oblasti správy smluv, doporučujeme shlédnout prezentaci z konference SAP Forum 2014 a dále krátké video společnosti OpenText (níže).

Kromě samotné implementace a lokalizace tohoto systému poskytujeme již připravená řešení dle oblastí zpracování dokumentů a speciální rozšiřující moduly. Více na stránce: Správa dokumentů v SAP

SAP Extended ECM by OpenText rozšíří možnosti vašeho systému SAP, který je orientován především na transakce, o komplexní funkcionalitu správy dokumentů z hlediska obchodních procesů včetně archivace a správy neměnných záznamů (Records Management) a nástrojů pro spolupráci, které umožňují sdílení zkušeností a znalostí v rámci společnosti.

Propojte světy ERP a ECM v jediném řešení!

Integrujte obsah z modulů SAP i non SAP aplikací a získejte k nim jednotný přístup pomocí intuitivních uživatelských pohledů definovaných dle vašich potřeb.

SAP uživatelé budou přistupovat k dokumentům a datům tak, jak byli doposud zvyklí - prostřednictvím rozhraní SAP. Pro non SAP uživatele budou zpřístupněny z nativního prostředí tenkého klienta produktu SAP Extended ECM by OpenText.

SAP Extended ECM by OpenText

SAP uživatel - Non SAP uživatel


Součástí tohoto produktu je i bezpečné elektronické úložiště celofiremního obsahu, včetně dokumentů a dat z modulů SAP. U specifických dokladů je trvale zajištěna čitelnost a prokazatelnost dle právních norem (dle odpovídajících retenčních období).


OPEN TEXT EXTENDED ECM FOR SAP SOLUTIONS

 • Workflow řízené obsahem
  Elektronizace a automatizace procesů; podpora procesu vytváření, zpracování, schvalování a připomínkování dokumentů či formulářů; grafické vytváření workflow dle firemních standardů
 • Kolaborace
  Nástroje pro podporu týmové spolupráce v rámci firmy, oddělení či projektu; efektivní sdílení zkušeností a znalostí, řízení úkolů, informace o stavu projektů, diskuze, blogy, …
 • Přístup k obsahu
  Propojení světů ERP a ECM v jediném řešení; intuitivní pohledy na data, informace a dokumenty bez ohledu na uživatelské prostředí – SAP či non SAP; vyhledávání a třídění na základě různých atributů.
 • Document Management
  Kompletní funkcionalita pro správu dokumentů; šablony, verzování, sledování změn a stavu rozpracování, řízený přístup dle oprávnění
 • Digitalizace a vytěžení dat
  Digitalizace dokumentů a vytěžení dat ze strukturovaných i nestrukturovaných dokumentů bez ohledu na to, zda jsou v papírové či elektronické podobě
 • Records Management
  Kompletní správa životního cyklu záznamů, dokumentů a spisů; dlouhodobé uchovávání a zajištění neměnnosti, hlídání časové platnosti a následné skartace v souladu s legislativou a interními předpisy
 • Elektronický archiv
  Centrální uložení dat ze SAP i nestrukturovaného firemního obsahu; archivace dle zákona, práce s elektronickým podpisem/značkou a časovými razítky; čitelnost a prokazatelnost dat po neomezenou dobu.

 

 
 


V případě zájmu o tuto problematiku nás prosím kontaktujte a my vám představíme konkrétní řešení práce s dokumenty v SAP dle oblasti jejich zpracování a podělíme se s vámi o zkušenosti z realizovaných projektů.

 
 
 
 
 
SAP Extended ECM by OpenText