Invoice Process Management

Potřebujete snadno zpracovat faktury přicházející do vaší společnosti v různých formách a mít přehled o stavu jejich schvalování?

Pomůžeme vám zautomatizovat celý proces zpracování došlých faktur od jejich přijetí až po zaúčtování v systému SAP. Bez ohledu na to, v jakých formátech dokumenty přichází. Podporujeme elektronickou výměnu dokumentů ve všech běžně používaných formátech, včetně formátu ISDOC.

Chcete ušetřit prostředky a mít potřebné dokumenty vždy rychle k dispozici?

Zkrácením doby na vyhledání, přepisování dat a přenos faktur významně ušetříte prostředky a budete mít k dispozici důležité informace pro okamžité rozhodování a pohotovou komunikaci se zákazníky či dodavateli. Navíc se vyvarujete možných rizik z nedodržení platebních lhůt a zlepšíte vaše cash flow.

Řešení Invoice Process Management (IPM)

Nabízíme vám unikátní řešení pro váš systém SAP, které zabezpečí komplexní správu a jednoznačnou evidenci všech došlých faktur bez ohledu na to, zda přišly v papírové formě či elektronicky, jejich elektronickou archivaci dle platné legislativy a kompletní automatické zpracování. Toto zpracování zahrnuje zajištění digitalizace a pořízení dat formou flexibilního outsourcingu nebo zřízením skenovacího a vytěžovacího pracoviště přímo ve vaší společnosti, dále schvalování faktur ve workflow a vlastní zaúčtování s možností online přístupu k příslušnému elektronickému dokladu nebo naskenovanému originálu.
IPM není jen technickým řešením pro správu došlých faktur, ale komplexní službou, díky které se již nebudete muset starat o to, jakou formou vám dodavatelé posílají faktury, a přesto tento daňový doklad najdete v systému SAP vždy na stejném místě a ve stejné podobě.

Hlavní přínosy řešení IPM

  • Snížení nákladů na zpracování došlých faktur a dalších firemních příchozích i odchozích dokumentů
  • Jednoznačná evidence dokumentů a odstranění rizika jejich ztráty
  • Zrychlení a zprůhlednění schvalovacího procesu v rámci více lokalit
  • Úspory nákladů za kopírování a prostory archivu
  • Zajištění elektronické archivace v souladu s legislativou
  • Rychlé nasazení řešení, standardně do 3 měsíců

Řešení IPM pokrývá komplexní proces zpracování faktur

Document Cockpit for SAP pro evidenci a zpracování všech příchozích i odchozích dokumentů v SAP

Efektivní evidence všech příchozích a odchozích dokumentů v systému SAP je od určitého množství nelehký úkol. Proto jsme vyvinuli modul Document Cockpit for SAP, který zajišťuje kompletní evidenci a zpracování všech příchozích i odchozích dokumentů, poskytuje uživatelsky přehledné uspořádání a centralizuje jejich zpracování.

Díky modulu Document Cockpit for SAP budete mít všechny důležité firemní dokumenty snadno dostupné, můžete je libovolně třídit a následně jen nastavit požadovanou formu zpracování. Faktury lze v případě nastavené kontroly dat automaticky zaúčtovat, vyhledávat, prohlížet, třídit, vracet dodavateli e-mailem, opravovat, manuálně zaúčtovat, nechat znovu automaticky zpracovat nebo odeslat do workflow ke schválení.

Modul využívá workflow probíhající buď přímo v systému SAP nebo v externích systémech jako je Microsoft SharePoint, OpenText CLM a dalších.

Zvyšte funkcionalitu vašeho systému SAP v oblasti efektivní práce s dokumenty! Napište nám, jsme připraveni konzultovat s vámi vaše konkrétní požadavky.Flexibilní outsourcing zpracování příchozích dokumentů

Nemusíte si pořizovat drahé technologie, školit zaměstnance a zatěžovat je jejich obsluhou. My vám formou služby zajistíme jednoznačnou evidenci a zpracování všech příchozích faktur a dalších klíčových dokumentů bez ohledu na jejich původní formát. Papírové dokumenty naskenujeme v našem digitalizačním centru a pomocí inteligentních OCR technologií z nich vytěžíme potřebná data.

Výsledkem budou validní data pro váš systém SAP a jistota, že všechny příchozí daňové doklady budou prokazatelně předány systému SAP k vlastnímu zpracování, jako je schválení, zaúčtování apod.

Zvolte si rozsah outsourcingu zpracování faktur a dalších důležitých firemních dokumentů dle skutečných potřeb.

 
 
 
 
 
Invoice Process Management