OpenText VIM for SAP

Zeštíhlete zpracování příchozích faktur v systému SAP

Pozdní hrazení faktur, špatné vztahy s dodavateli, vysoké náklady na zpracování faktur, přehled o procesu zpracování a jeho úzkých hrdlech, nemožnost dohledat aktuální stav faktury, neefektivita, pracné nakládání s papíry, nemožnost standardizace, chybějící automatizace, minimální integrace s účetním systémem a tak dále a tak dále.

Nesetkáváte se při současném způsobu zpracování faktur s obdobnými problémy? Je pracný, drahý, hrozí pokutami za pozdní zaplacení a neumožňuje využít bonusy při včasném zaplacení? Nemluvě o tom, že bonusy za dřívější proplacení faktur prakticky nelze využít.

Hlavním problémem je, že léta zažitý proces zpracování faktur neodpovídá požadavkům, které jsou na něj kladeny v 21. století. Ve společnostech nejde jen o to fakturu zaplatit, ale také ji přetypovat do účetního systému SAP, předúčtovat, vyřešit nesrovnalosti na faktuře jako např. chybějící nebo nesprávné údaje, schválit proplacení faktury, využít slevy za včasné zaplacení, vyhnout se pokutám za zpoždění, odstranit duplicitní faktury, prevenovat podvody či dokládat požadované informace pro interní a externí audity.

Typické bariéry efektivního zpracování příchozích faktur:

Obraťte se na nás, poradíme Vám, jak přejít na nový způsob zpracování faktur - z manuálního do zjednodušeného, vysoce automatizovaného. Díky podstatně rychlejšímu, přesnějšímu a efektivnějšímu zpracování zvýšíte produktivitu práce, zlepšíte cash flow i vztahy se zákazníky.

Řešení pro automatické zpracování faktur v systému SAP - OpenText Vendor Invoice Management for SAP Solutions

Řešení OpenText VIM for SAP Soutions výrazně zjednodušuje a optimalizuje proces vytváření, správy, kontroly a předávání nákupních objednávek a faktur pracovníkům účetního oddělení i dodavatelům.
Zpracovatelé faktur, kteří jsou zapojení do řešení jakéhokoliv problému s fakturou, mohou rychle a jednoduše prostřednictvím zabezpečeného internetového prohlížeče přistupovat k informacím o faktuře, jako jsou relevantní nákupní objednávka, stav proplacení faktury a další.
Řešení automaticky nasměruje fakturu správnému zaměstnanci pro její schválení, vyřízení, nebo zaplacení. Manažeři mohou navíc schvalovat faktury přes mobilní zařízení. Podpora vzdáleného schvalování faktur zkracuje jejich schvalování a tím zajišťuje dřívější zaplacení dodavatelům.

Představení OpenText VIM formou krátkého videa

Hlavní přínosy řešení OpenText VIM for SAP Solutions

  • Zrychlení procesu zpracování faktur v rámci celého podniku prostřednictvím integrace se SAP ERP
  • Zvýšení produktivity a příjmů automatizací směrování, schvalování a platebních procesů
  • Posílení vztahů s dodavateli přístupem k aktuálním a přesným informacím
  • Zajištění přesného a včasného finančního výkaznictví s přístupem k informacím o zpracování
  • Zlepšení cash flow zefektivněním pracovních postupů, připomínáním a zkrácením platebního cyklu
  • Podpora dodržování předpisů přes kvalitně řízený proces zpracování faktur s pomocí přednastavených pravidel

Popis řešení OpenText Vendor Invoice Management for SAP Solutions v angličtině (pdf)

Reference


Přečtěte si více v případové studii Moduslink

Možnost rozšíření o OCR řešení OpenText Invoice Capture Center for SAP Solutions

Řešení využívá nejpokročilejší znakové a dokumentové rozpoznávání k transformaci faktury na počítačem čitelná data. Na základě dlouholetých zkušeností a široké znalostní bázi extrahuje hlavičkové údaje i řádkové položky s vysokou mírou přesnosti. Hluboká integrace se systémem SAP navíc plně automatizuje extrakci dat a eliminuje manuální zadávání.

 
 
 
 
 
OpenText VIM for SAP