OpenText VIM for SAP

Zeštíhlete zpracování příchozích faktur v systému SAP

Pozdní hrazení faktur, špatné vztahy s dodavateli, vysoké náklady na zpracování faktur, přehled o procesu zpracování a jeho úzkých hrdlech, nemožnost dohledat aktuální stav faktury, neefektivita, pracné nakládání s papíry, nemožnost standardizace, chybějící automatizace, minimální integrace s účetním systémem a tak dále a tak dále.

Nesetkáváte se při současném způsobu zpracování faktur s obdobnými problémy? Je pracný, drahý, hrozí pokutami za pozdní zaplacení a neumožňuje využít bonusy při včasném zaplacení? Nemluvě o tom, že bonusy za dřívější proplacení faktur prakticky nelze využít.

Hlavním problémem je, že léta zažitý proces zpracování faktur neodpovídá požadavkům, které jsou na něj kladeny v 21. století. Ve společnostech nejde jen o to fakturu zaplatit, ale také ji přetypovat do účetního systému SAP, předúčtovat, vyřešit nesrovnalosti na faktuře jako např. chybějící nebo nesprávné údaje, schválit proplacení faktury, využít slevy za včasné zaplacení, vyhnout se pokutám za zpoždění, odstranit duplicitní faktury, prevenovat podvody či dokládat požadované informace pro interní a externí audity.

Typické bariéry efektivního zpracování příchozích faktur:

Připravte se na nový způsob zpracování faktur, který zajistí přechod z manuálního procesu do zjednodušeného, vysoce automatizovaného. Díky podstatně rychlejšímu, přesnějšímu a efektivnějšímu zpracování můžete zvýšit produktivitu práce, zlepšit cash flow i vztahy se zákazníky.

Řešení pro automatické zpracování faktur v systému SAP - OpenText Vendor Invoice Management for SAP Solutions

Řešení OpenText VIM for SAP Soutions výrazně zjednodušuje a optimalizuje proces vytváření, správy, kontroly a předávání nákupních objednávek a faktur pracovníkům účetního oddělení i dodavatelům.
Zpracovatelé faktur, kteří jsou zapojení do řešení jakéhokoliv problému s fakturou, mohou rychle a jednoduše prostřednictvím zabezpečeného internetového prohlížeče přistupovat k informacím o faktuře, jako jsou relevantní nákupní objednávka, stav proplacení faktury a další.
Řešení automaticky nasměruje fakturu správnému zaměstnanci pro její schválení, vyřízení, nebo zaplacení. Manažeři mohou navíc schvalovat faktury přes mobilní zařízení. Podpora vzdáleného schvalování faktur zkracuje jejich schvalování a tím zajišťuje dřívější zaplacení dodavatelům.

Shlédněte krátké demo řešení OpenText VIM for SAP Solutions:

Hlavní přínosy řešení OpenText VIM for SAP Solutions

  • Zrychlení procesu zpracování faktur v rámci celého podniku prostřednictvím integrace se SAP ERP
  • Zvýšení produktivity a příjmů automatizací směrování, schvalování a platebních procesů
  • Posílení vztahů s dodavateli přístupem k aktuálním a přesným informacím
  • Zajištění přesného a včasného finančního výkaznictví s přístupem k informacím o zpracování
  • Zlepšení cash flow zefektivněním pracovních postupů, připomínáním a zkrácením platebního cyklu
  • Podpora dodržování předpisů přes kvalitně řízený proces zpracování faktur s pomocí přednastavených pravidel

Popis řešení OpenText VIM for SAP Solutions (pdf)

Možnost rozšíření o OCR řešení OpenText Invoice Capture Center for SAP Solutions

Toto doplňkové OCR řešení využívá nejpokročilejší znakové a dokumentové rozpoznávání k transformaci faktury na počítačem čitelná data. Na základě dlouholetých zkušeností a široké znalostní bázi extrahuje hlavičkové údaje i řádkové položky s vysokou mírou přesnosti. Hluboká integrace se systémem SAP navíc plně automatizuje extrakci dat a eliminuje manuální zadávání.

Obraťte se na nás, nabízíme Vám moderní řešení pro zpracování faktur a dalších typů firemních dokumentů v prostředí systému SAP a dlouholeté zkušenosti z projektů, kde jsme tuto problematiku s úspěchem vyřešili.

 
 
 
 
 
OpenText VIM for SAP