Správa dokumentů v SAP

V systému SAP se specializujeme na zpracování dokumentů v celém jejich životním cyklu (Document Management - DMS), podporu schvalovacích procesů ve workflow, bezpečnou elektronickou archivaci dat i dokumentů a integraci s dalšími systémy.

Poskytujeme standardní produkty z portfolia SAP, zejména:

Implementujeme specializovaná řešení pro vybrané oblasti zpracování dokumentů v SAP:

 • Invoice Process Management (IPM)
 • Unikátní řešení pro komplexní správu a jednoznačnou evidenci všech došlých faktur bez ohledu na to, zda přišly v papírové formě či elektronicky, jejich elektronickou archivaci dle platné legislativy a kompletní automatické zpracování (digitalizace, vytěžení dat, pořízení dokladu, schválení faktur a vlastní zaúčtování s možností online přístupu k příslušnému elektronickému dokladu).

 • OpenText Vendor Invoice Management for SAP Solutions
 • Řešení, které výrazně zjednodušuje a optimalizuje proces vytváření, správy, kontroly a předávání nákupních objednávek a faktur pracovníkům účetního oddělení i dodavatelům.

 • Automatické zpracování došlých faktur ve formátu ISDOC
 • Řešení zajistí automatický příjem faktur zaslaných na určenou e-mailovou adresu, separaci ISDOC dokumentu z mailu, kontrolu, vytvoření elektronického obrazu faktury, uložení obrazu a dat faktury do elektronického archivu, přenos dat a následné automatické zpracování v SAP.

 • Automatické vytváření faktur ve formátu ISDOC
 • Řešení zajistí automatické generování faktur ve formátu ISDOC pro označené zákazníky a přehledné uložení těchto faktur spolu se všemi souvisejícími dokumenty v SAP (informace o stavu dokumentů, mailová potvrzení o doručení a další).

 • OpenText Employee File Management (EFM)
 • Řešení zabezpečí v systému SAP přehlednou organizaci a okamžitou dostupnost všech důležitých personálních dokumentů prostřednictvím elektronických osobních složek zaměstnanců. Zároveň výrazně podpoří a zrychlí veškeré procesy spojené s těmito dokumenty.

V oblasti práce s elektronickými dokumenty v systému SAP nabízíme řadu doplňujících modulů, která umožňují velice efektivně vytvářet zákaznická řešení dle specifických požadavků. Chcete se dozvědět více? Kontaktujte nás.

Hlavní oblasti, které ve vazbě na SAP řešíme:

 • Elektronická archivace a připojování dokumentů k objektům SAP
 • Elektronická archivace odchozích dokumentů ze SAP
 • Uložení a správa jakýchkoliv dokumentů a dat ve velmi přehledném uspořádání - z hlediska procesů, nikoliv transakcí.
 • Možnost vytváření speciálních uživatelských pohledů za účelem rychlého vyhledávání dokumentů
 • Vyhledávání dokumentů a dat na základě atributů
 • Schvalování dokumentů ve workflow v SAP i mimo SAP (př. schvalování faktur)
 • Zpřístupnění dokumentů i uživatelům, kteří nemají přístup do určitého modulu SAP
 • Možnost spravovat i dokumenty, které nemají přímou vazbu na doklady v SAP (př. smlouvy, korespondence, apod.). Z jednoho místa tak mohou být přístupné jak dokumenty připojené na objekty v systému SAP, tak i dokumenty mimo SAP (př. zákaznické adresáře)
 • Sdílet dokumenty mezi SAP a ECM, tedy mezi uživateli SAP i pracovníky, kteří do SAP přístup nemají


Hlavní přínosy námi poskytovaných řešení:

 • Efektivnější práce se systémem SAP
 • Integrované řešení problematiky správy obsahu pro uživatele SAP
 • Jednoduchý přístup uživatelů na dokumenty přímo z prostředí SAP
 • Nativní integrace transakčních a nestrukturovaných dat
 • Podpora procesů zpracování v SAP i mimo SAP
 • Rozšíření možností SAP v oblasti efektivní elektronické archivace v souladu s legislativou
 
 
 
 
 
Správa dokumentů v SAP