Archivace dat v SAP

Součástí provozu každého systému SAP by měla být i optimální správa historických dat, která se v systému hromadí, způsobují nárůst databáze a s ním spojené problémy při administraci systému a růst nákladů. Díky efektivní archivaci je možné taková data dlouhodobě či trvale uchovat v souladu s legislativou a interními nařízeními a v případě potřeby je i nadále jednoduše poskytnout uživatelům.

Pro archivaci dat v systému SAP dodáváme nástroje OpenText, které jsou dnes již integrovanou součástí produktového portfolia SAP. Kromě vlastní implementace zajišťujeme i počáteční analýzy, připravujeme dlouhodobé koncepty archivace a poskytujeme efektivní systémové prostředky pro snadnou archivaci a přístup k archivovaným datům.

Při implementaci archivace u zákazníků postupujeme podle specializované metodiky, která zajistí vytvoření optimálního řešení.

Zavedení komplexní archivace se skládá ze dvou základních kroků:

Analýza:

 • Provedení analýzy dat - výběr archivačních objektů
 • Definice archivačních objektů
 • Určení délky archivace / retenční periody

Provedení archivace:

 • Vytvoření archivačního konceptu
 • Určení způsobu přístupu k datům, tvorba zobrazovací a vyhledávací masky a formulářů
 • Ověření konceptu na testovacím prostředí
 • Archivace na produkčním systému

Poraďte se s našimi specialisty, kteří vám doporučí nejvhodnější archivační strategii pro vaši společnost.

Přínosy řešení:

 • Zmenšení objemu produkční databáze a tedy snížení nákladů na údržbu
 • Zrychlení a zefektivnění transakčních operací systému
 • Komfortní přístup uživatelů jak na produktivní data v SAP, tak i archivovaná data
 • Zajištění souladu s legislativními požadavky na uchování dat v čase
 • Vyhovění požadavkům na ochranu osobních údajů
 • Správa dat, které je potřeba uchovávat pro soudní jednání
 • Snížení nákladů na provoz nepoužívaných systému při zajištění přístupu na jejich data


Při implementacích řešení archivace a správy dat v systému SAP využíváme zejména tyto produkty:

 • SAP Information Lifecycle Management
 • zajistí správu dat odpovídající interním, externím a legislativním požadavkům na jejich uchovávání a skartaci v čase.

 • SAP Data Archiving by OpenText
 • poskytne robustní archiv pro archivaci veškerého obsahu ze systému SAP.

 • SAP Document Access by OpenText
 • mimo jiné obsahuje nástroj DocuLink, který odstraní bariéru při vyhledávání v online a offline datech. Uživatel tímto dostane do rukou komfortní nástroj, se kterým nemusí přemýšlet, jestli je doklad archivován či nikoliv.

 
 
 
 
 
Archivace dat v SAP