Marvinpac

Nasadenie informačného systému SAP S/4HANA vrátane financií a logistiky behom 4 mesiacov

MARVINPAC SMALL - Marvinpac - Sabris.com

Marvinpac patrí medzi hlavných európskych hráčov na poli zákazkových obalov. Vďaka nasadeniu moderného informačného systému SAP S/4HANA dokáže spoločnosť bezprostredne reagovať na rastúce požiadavky zákazníkov, flexibilne prispôsobovať ponuku služieb a rozvíjať svoj business v medzinárodnom meradle.

Projekt získal 3. miesto v SAP CEE Quality Awards 2017 v kategórii „Rýchla implementácia“.

Prvá implementácia SAP S/4HANA v rekordnom čase

Behom len 4 mesiacov sme zákazníkovi pomohli nasadiť informačný systém SAP S/4HANA vrátane financií a logistiky. Išlo o vôbec prvé nasadenie tohto systému v regióne CEE.

Pozrite sa na krátke video, ako SAP S/4HANA pomáha Marvinpacu v ich každodennom biznise a podporuje ich rast.

Výzvy, s ktorými sa zákazník stretával

Problém zvládnuť veľmi rýchle zvýšenie objemu dodávok na medzinárodných trhoch bez stabilnej ERP platformy

Turbulentné odvetvie zákazkového balenia vyžadujúce robustné nástroje pre lepšie zákaznícke služby a rozvoj inovácií

Hrozba straty strategického obchodného partnera (nutnosť posilnenia dôveryhodnosti nasadením rovnakej platformy)

Nákladná a zdĺhavá správa IT infraštruktúry kvôli roztriešteným systémom od viacerých dodávateľov (chyby a slepé miesta v procesoch)

Poskytnuté riešenia a služby

SAP S/4HANA

S/4.CZ by Sabris

Nasadenie SAP

Hosting IT infraštruktúry SAP

Realizácia

Rýchle nasadenie ERP systému

Kvôli požiadavke extrémne rýchlej implementácie ERP systému bol najprv nasadený čistý štandard SAP S/4HANA podľa metodiky SAP Activate.

Následne vznikla GAP analýza, ktorá pokračovala rozvojovou fázou, kedy boli postupne nasadzované funkcionality a zákaznícky vývoj podľa skutočných potrieb spoločnosti Marvinpac.

marvinpac 3 - Marvinpac - Sabris.com
marvinpac 2 2 - Marvinpac - Sabris.com

Intenzívna spolupráca oboch tímov

Rýchla implementácia systému vyžadovala intenzívnu spoluprácu a efektívnu komunikáciu tímov Sabris a Marvinpac. Bolo potrebné opustiť zažité postupy, a predovšetkým zmeniť myslenie z dokumentového na procesné.

Významnou pomocou bola silná podpora zo strany konateľa spoločnosti Marvinpac, Jana Vrátila.

reference marvinpac thinking outside the box with SAP S 4HANA paper packaging 1 9 screenshot 2 - Marvinpac - Sabris.com

Pri zaobstarávaní komplexného ERP systému pre riadenie firmy je potrebné si uvedomiť, že systém sám o sebe Vaše prevádzkovanie a organizačné problémy nevyrieši. Pri jeho nasadení je potrebné vynaložiť nemalé úsilie a zmeniť myslenie celej firmy.

Až kombináciou inovatívnej technológie, správneho manažmentu a stratégie sa dá vytvoriť optimálna kombinácia, ktorá nám pomôže napĺňať ciele a posúvať hranice nášho rastu. Ja verím, že sa nám to spoločne so Sabrisom podarilo, a že je na čom stavať.

Jan Vrátil

konateľ, Marvinpac CZ

Prevádzka IT infraštruktúry formou flexibilnej služby

Pre spoločnosť Marvinpac outsourcujeme prevádzku SAP S/4HANA v hostovanom prostredí privátneho cloudu vrátane bázovej podpory a supportu.

Pozrite sa na krátke referenčné video o využití tejto služby zákazníkom.

Prínosy nášho riešenia

Vďaka rýchlemu nasadeniu SAP S/4HANA dokázal Marvinpac zvýšiť produkciu o 150 % oproti pôvodnému stavu, čo bol jeden z hlavných cieľov projektu.

Vďaka SAP S/4HANA má Marvinpac robustný nástroj na komplexné riadenie financií, výroby aj logistiky podporujúce rýchly rast firmy.

Vďaka SAP S/4HANA Marvinpac posilnil svoju dôveryhodnosť u strategických klientov a otvoril si cestu k ďalším významným zákazkám a partnerom.

Vďaka SAP S/4HANA dokáže Marvinpac reagovať na rastúce požiadavky zákazníkov, flexibilne prispôsobiť ponuku služieb a rozvíjať svoj business v medzinárodnom meradle.

O spoločnosti Marvinpac

1999
vznik materskej spoločnosti
230
počet zamestnancov
2
výrobné strediská (Švajčiarsko, ČR)
20
mil. zabalených výrobkov ročne
marvinpac 1 - Marvinpac - Sabris.com

Skupina Marvinpac patrí medzi hlavných európskych hráčov na poli zákazkových obalov v odvetví potravín a cukroviniek, kozmetiky, pohostinstva a luxusných doplnkov (hodiniek, koženého tovaru, písacích potrieb atď.).

Svojim klientom ponúka širokú škálu zákazkových obalových riešení špecifických alebo veľkoobjemových projektov, ktorá zahŕňa výrobu exkluzívnych kaziet umocňujúcu luxusný charakter výrobkov.

Viac na www.marvinpac.com/cs