Náš přístup k zákazníkům
Vážíme si našich zákazníků a jejich rozhodnutí
spolupracovat právě s námi.
Zajímá nás, jak hodnotí kvalitu našich služeb,
a proto pravidelně provádíme
průzkum jejich spokojenosti.

Náš přístup k zákazníkům

Za dobu naší existence na trhu jsme pomohli více než 200 společnostem z různých odvětví zlepšit business procesy a tím podpořili jejich růst a prosperitu.
Přečtěte si názory některých z nich na spolupráci s námi.

Se zákazníky se snažíme udržovat dlouhodobá partnerství, o čemž svědčí i fakt, že téměř 70% stávajících zákazníků s námi spolupracuje déle než 3 roky.

Abychom naše zákazníky lépe poznali a pochopili jejich měnící se potřeby, snažíme se s nimi setkávat i nad rámec pracovních projektů. V průběhu roku pro ně pořádáme různé vzdělávací i společenské akce za účelem přispět k ještě lepší vzájemné spolupráci.

Průzkum spokojenosti našich zákazníků

Zajímá nás, jak nás naši zákazníci vnímají a jak hodnotí kvalitu námi poskytovaných služeb, abychom ji mohli neustále zlepšovat. Proto pravidelně provádíme průzkum zákaznické spokojenosti.

Celkovou spokojenost se Sabris vyjádřilo 82 % stávajících zákazníků, kteří se zúčastnili průzkumu za kalendářní rok 2018.

 
 
 
 
 
Náš přístup k zákazníkům