Pohled zákazníků na Sabris

MP Krásno, a.s.
Nasazení oborového řešení S2AP for Food pro zpracovatele masa na platformě SAP

SAP řešení od Sabris nám výrazně pomohlo k zisku, protože známe přesnou nákladovou cenu výrobku díky tomu, že systém dokáže maximum nákladů alokovat přímo do konkrétních výrobků, které tyto náklady spotřebovávají. A díky komplexnímu procesu plánování dokážeme optimálně využít jak kapacity výrobních zařízení, tak i efektivně plánovat pracovníky na směny. To nám výrazně snižuje výrobní náklady.
Karel Pilčík, majitel, MP Krásno

Model Obaly, a.s.
Quick Scan analýza pro přechod na SAP S/4HANA

Sabris nám prostřednictvím Quick Scan analýzy poskytl ve velmi krátkém čase a za rozumnou cenu ucelený přehled o stavu našeho SAP prostředí v souvislosti s přechodem na S/4HANA. Výstupem analýzy byly konkrétní kroky, které musíme provést pro bezproblémový přechod na SAP S/4HANA.
Díky tomu jsme začali s úpravou kmenových dat, archivací a analýzou Z-transakcí.
Z pohledu IT jsme nyní schopni lépe plánovat potřebný čas, jednotlivé kroky i náklady související s přechodem na nový systém.

Daniel Kubesa, vedoucí týmu SAP, Model Obaly

Marvinpac CZ, s.r.o.
Implementace SAP S/4HANA během 4 měsíců

Systém SAP pro mě, jako pro jednatele firmy, představuje ochranu investice do budoucna. Nasazením SAP zvyšujeme prestiž naší firmy a její důvěryhodnost před klienty, auditory a dalšími institucemi. Navíc jsme naléhavě potřebovali robustní nástroj pro řízení logistiky, což SAP S/4HANA spolehlivě splňuje.
Při pořizování komplexního ERP systému pro řízení firmy je potřeba si uvědomit, že systém sám o sobě Vaše provozní a organizační problémy nevyřeší. S jeho nasazením je třeba vyvinout nemalé úsilí a změnit myšlení celé firmy.
Teprve kombinací inovativní technologie, správného managementu a strategie se dá vytvořit optimální kombinace, která nám pomůže naplňovat cíle a posouvat hranice našeho růstu. Já věřím, že se nám to společně se Sabrisem podařilo, a že je na čem stavět.

Jan Vrátil, jednatel, Marvinpac CZ

Kooperativa pojišťovna, a.s., VIG
Profesionální podpora SAP HCM

Sabris tým HR konzultantů se o nás kvalitně a pečlivě postará, kdykoliv je třeba. Díky tomu máme zajištěnu spolehlivou podporu pro naši každodenní personální práci.
Tomáš Beznoska, SAP HR Consultant, Kooperativa pojišťovna

LUKOV Plast spol. s r.o.
Správa dokumentů a dlouhodobá důvěryhodné archivace

S ohledem na požadavky automobilového průmyslu musíme zajistit, že v průběhu i po ukončení sériových dodávek budeme po dobu min. 15 let uchovávat veškerou dokumentaci k povinně dokumentovaným dílům a jejich znakům. To klade velké nároky na úložné prostory a ochranu dokumentů před poškozením.
Díky elektronické archivaci nám tento problém odpadl. Vše snadno dohledáme a pro případ auditu a sporů máme jednoznačné podklady o jednoznačnosti a neměnnosti těchto dokumentů.

Roman Štancík, IT Manager, LUKOV Plast

Mahle Behr Mnichovo Hradiště s.r.o.
Profesionální podpora SAP HCM

Sabris Helpdesk má vždy výbornou reakční dobu na námi zadané požadavky (tikety). Vždy se snaží nalézt takové řešení, které uspokojí naše individuální potřeby.
Šárka Vihanová, Mahle Behr Mnichovo Hradiště

Subterra a.s.
Zpracování faktur, jejich elektronický oběh a archivace

Skupina Metrostav realizovala centralizaci spisoven všech svých poboček a pro nový centrální areál spisovny byl potřeba software, pomocí kterého bude možné spisovnu a jednotlivé spisy řídit. Ve výběrovém řízení zvítězila společnost Sabris, která předložila velmi zajímavé řešení projektu.
Sabris vycházel z modulu TreeINFO pro SharePoint a doplnil software o další funkcionality. Softwarové řešení je navrženo jako robustní systém, který nespočívá v pouhé evidenci jednotlivých spisů, ale umožňuje i archivaci jejich obsahu.
Díky nasazenému řešení a podpoře jsme byli schopni v relativně krátkém čase přestěhovat a detailně zaevidovat více než 25 000 krabic se spisy. Řešení nám pomáhá se správou spisů, jejich zápůjčkami a skartacemi. Díky spolupráci se Sabris se nám tak podařilo zavést jednotný systém spisovny pro všechny společnosti ve skupině.

Dušan Pokorný, vedoucí Odboru ICT, Subterra

Continental AG
Implementace modulů SAP HR pro celou skupinu

Společný projekt, který jsme s poradci společnosti Sabris realizovali, byl jeden z nejrozsáhlejších HR IT projektů minulých let. V rámci tohoto projektu byly implementovány moduly SAP HR pro celou skupinu společností Continental v České republice. V praxi to znamená nasazení funkcionality pro více než 12000 zaměstnanců.
Během projektu jsme ocenili hlavně profesionální přístup a vstřícnost celého týmu. V budoucnu plánujeme nejen zajištění supportu nasazeného řešení, ale také jeho rozvoj ve vazbě na neustále rostoucí požadavky v tak důležité oblasti, jakou personalistika zcela jistě je.

Sven Schneidereit, Head of HCM, Continental AG

SAP Polska Sp. z o.o.
Implementace řešení bezpapírové personalistiky

Sabris implementoval řešení OpenText Employee File Management (EFM) pro našeho zákazníka Orange Polska. Za naši stranu mohu Sabris jednoznačně doporučit pro realizaci EFM řešení. Na tomto projektu mnohokrát prokázal své hluboké znalosti a zkušenosti. Díky spolupráci se Sabris jsme byli schopni splnit všechny milníky v harmonogramu projektu bez jakéhokoliv zdržení a ve velmi vysoké kvalitě. Spolupráce konkrétně se Štěpánem Boudou byla pro mě potěšením. Pokud bych v budoucnu realizoval projekt podobného typu, určitě bych opět volil Sabris.
Radek Mierzejewski, projektový manažer, SAP Polska

POS MEDIA Europe
Implementace SAP Business One vč. mobilní aplikace

Aplikace pro iPhone umožní našim kolegům lépe pracovat s daty, která máme díky řešení SAP Business One k dispozici. Můžeme tak ještě více využít potenciál, který nám tato data nabízí. Navíc veškeré informace, které vedení potřebuje, jsou nyní dostupné ihned a na jedno kliknutí.
Filip Rudolf, finanční ředitel, POS Media Europe

AVL Moravia, s.r.o.
Outsourcing mzdové a personální agendy

Spolupráce s firmou Sabris v oblasti outsourcingu mzdové a personální agendy splnila naše očekávání. Zpracování mezd probíhá bez problémů a je výsledkem pečlivé přípravy všech nutných podkladů jak z naší strany, tak ze strany Sabrisu. Myslím si, že to je dobrou vizitkou vzájemné spolupráce.
Libor Krejčí, vedoucí nákupu a prokurista, AVL Moravia

Heineken Slovensko a.s.
Elektronická správa a archivace dokumentů

Projekt elektronického schvalování a archivace smluv dopomohl optimalizovat procesy při přípravě investičních smluv a zároveň zkrátit čas potřebný na přípravu každého investičního kontraktu. Systém nabízí i přidanou hodnotu ve smyslu jednoduché a přehledné archivace kontraktů v jediné centrální databázi, jejich snadné vyhledávání včetně evidence všech provedených změn. Nastavení systému je přívětivé pro každého uživatele, který s ním přichází do kontaktu, což vede ke zvýšení efektivity práce zaměstnanců.
Michal Chudík, Sales Support Manager, Heineken SlovenskoVybrané případové studie našich zákazníků:

Videa se zákazníky

Poslechněte si další názory našich zákazníků formou krátkých videí.

 
 
 
 
 
Pohled zákazníků na Sabris