Náš prístup k zákazníkom
Vážime si našich zákazníkov a ich rozhodnutia
spolupracovať práve s nami. Zaujíma nás,
ako hodnotia kvalitu našich služieb, a preto
pravidelne uskutočňujeme prieskum
ich spokojnosti.

Náš prístup k zákazníkom

Za dobu našej existencie na trhu sme pomohli viac ako 200 spoločnostiam z rôznych odvetví zlepšiť business procesy a tým podporili ich rast a prosperitu.
Prečítajte si názory niektorých z nich na spoluprácu s nami.

So zákazníkmi sa snažíme udržiavať dlhodobé partnerstvá, o čom svedčí i fakt, že takmer 70% súčasných zákazníkov s nami spolupracuje dlhšie ako 3 roky.

Aby sme naších zákazníkov lepšie poznali a pochopili ich meniace sa potreby, snažíme sa s nimi stretávať aj nad rámec pracovných projektov. V priebehu roka pre nich organizujeme rôzne vzdelávacie aj spoločenské akcie za účelom prispieť k ešte lepšej vzájomnej spolupráci.

Zaujíma nás, ako nás naši zákazníci vnímajú, a ako hodnotia kvalitu nami poskytovaných služieb, aby sme ju mohli neustále zlepšovať. K tomu využívame prieskum zákaznickej spokojnosti.

Celkovú spokojnosť so Sabris vyjadrilo 82 % súčasných zákazníkov, ktorí sa zúčastnili prieskumu za kalendárny rok 2018.

Videá o našich vybraných zákazníkoch:

 
 
 
 
 
Náš prístup k zákazníkom